Brudd i forhandlingene - hva nå, Sørum?

Partisekretær Frode Eidset skriver på Rb.no om kommunesammenslåing. Du kan lese hele innlegget her.

original

Den siste tiden er det blitt kjent at Skedsmo trakk seg fra forhandlingene om å slå sammen Sørum, Fet og Skedsmo til én stor kommune. Skedsmo trekker seg på grunn av den store forskjellen i hvordan kommunene har tenkt økonomiforvaltning, spesielt mellom Skedsmo og Sørum. Dermed er det nærliggende å tro at dersom det ikke er aktuelt å ta med Sørum inn i videre forhandlinger, er Sørum er ute i kulden, og vi slipper å ta stilling til et alternativ som ikke lenger er en mulighet. Men nei - kommunereformen er fortstt i høyeste grad er gjeldende. Det skal totalt sett bli færre og større, kommuner. Vi vet alle hvilket syn Regjeringen har på reformen. Det gjenspeiler seg i kommunepolitikken i Sørum.

I samme moment som Skedsmo trakk seg fra forhandlingen, fikk vi i Ap beskjed om at en av våre kommunestyrerepresentanter, Kjetil Hasselberg, trekker seg fra partiet for å gå tilbake til Venstre, og dermed sitte i kommunestyret som «uavhengig» representant. I og med at hans nye partimedlemskap er knyttet opp mot den posisjonens politiske plattform, er det nærliggende å tenke at den gjennom dette styrket sitt flertall i kommunestyret.

Slik saken nå står, vet vi at sterke krefter i Høyre ønsker at kommunen skal bli med i en sammenslåing, og at dette skal settes som et tydelig politisk standpunkt i kommunen. Med et nytt medlem i Venstre, er det flertall (H, V KrF og Frp) i kommunestyret for sammenslåing. Dermed er «bordet dekket» for at posisjonen kan fremme dette som sak til avgjørelse i kommunestyret, uten en folkeavstemming som det tidligere er tatt til orde for. Det innebærer at innbyggerne ikke blir hørt i historiens viktigste sak for Sørum. Skal vi tro gruppeleder for Høyre, er ikke innbyggerne kompetente til å ta slike valg, snarere at Høyre-politikere er langt mer kompetente.

Vi i Sørum Ap er av en helt annen oppfatning.

Vi mener innbyggerne må få ta del i en slik viktig beslutning. Det er ikke mange saker hvor politikere ber om folkets råd. Når det gjelder opphør av egen kommune, er det ikke mye forlangt at også innbyggerne får medbestemmelsesrett, og ikke møtes av at «politikere er de mest kompetente».

Det er vanlig at man da også følger folkets råd, slik man gjør i alle andre valg. Hvis man i ettertid skal bedømme eller analysere resultatet, er det en hån mot de som har vist engasjement for demokratiet, og møtt opp ved urnene. Sørum Ap vil gjøre alt for at det blir folkeavstemning og at vi skal lytte til folket.