Brudd i forhandlingene med Skedsmo og Fet

Pressemelding om kommunesammenslåing fra Sørum Arbeiderparti, 4. april 2016

original_1478642882_721572

Sørum Arbeiderparti beklager at Skedsmo kommune valgte å bryte forhandlingene om kommunesammenslåing. I prosesser som denne om kommunesammenslåing, vil det alltid være temaer som er vanskeligere enn andre og vi har forståelse for at økonomi er et slikt tema. Tilnærmingen til god og sunn økonomi både i et kort og langt perspektiv, har vært svært ulik i Skedsmo og Sørum. 

I Sørum har vi valgt å eie fremfor å leie og vi har valgt en gjennomgående god standard på kommunale bygg. I Sørum har det vært en ønsket utvikling å ha tilstrekkelig dekning på både barnehageplasser og sykehjemsplasser. De to kommunene har også hatt en ulik tilnærming til finansiering av idrettsanlegg.

I de 16 årene Sørum Ap har vært i posisjon i Sørum kommune, har kommunen gått med overskudd og har vi opplevd en formidabel vekst i innbyggertallet. Sørum ligger i et område med høy vekst og prognosene tilsier at hverken Fet eller Skedsmo vil nå de samme høydene som Sørums prosentvise vekst i innbyggertallene i årene som kommer. Denne veksten fører til at man er nødt til å investere i infrastruktur for kommunens nye innbyggere, så som vei, vann og avløp samt skole og eldreomsorg.

Disse investeringene er bevisste valg for å møte fremtidens utfordringer til beste for innbyggerne våre og fremfor å bygge opp store kommunale fond. Sørum Ap ønsker ikke å kritisere Skedsmo kommune for deres prioriteringer, og forventer den samme respekten tilbake. Skedsmo og Fet har store investeringsbehov foran seg på vann, avløp, kommunale bygg og veier for å møte fremtidens utvikling og befolkningsvekst. 

Sørum Ap hadde sett for seg muligheten til å utvikle en ny kommune sammen med Skedsmo og Fet, for å møte regionens og fremtidens utfordringer. Det er derfor selvsagt trist at Skedsmo valgte å bryte forhandlingene.

Geir Kalheim

Leder av Sørum arbeiderparti