Familie-senteret forsvinner

Jeg hører ofte fra innbyggere at de merker liten forskjell på om det er Høyre eller Arbeiderpartiet som styrer bygda. Jeg merker forskjellen.

original_1478639784_4346368

Høyre, KrF, Venstre, Frp og SP i Sørum vedtok i budsjettet for 2016 å redusere 2 millioner på området Kultur, Familie og Nærmiljø. 2 millioner høres kanskje ikke så drastisk ut, men Arbeiderpartiet stilte noen spørsmål ved denne prioriteringen. Frykten var at det skulle gå utover det forebyggende lavterskeltilbudet som flere i Sørum har vært veldig fornøyd med, nemlig Familiesenteret. Et senter som har som formål og raskt svare på henvendelser, sette i verk tiltak på tvers av tjenester, tilby foreldreveiledning og andre betydningsfulle gruppetiltak. Det handler om forebygging!

Tiltak som settes i verk nettopp for å unngå at problemene skal vokse seg så store at de krever omfattende hjelpetiltak senere i livet. Forebyggende tiltak rettet mot barn, ungdommer og voksne, sparer samfunnet for enorme summer i hjelpetjenester.

Dette vet Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti veldig godt. Allikevel velger de å kutte penger på et område som bruker all sin tid på de yngste av innbyggerne. Barn får samtaler om hvordan de har det på skolen, med venner og familie. De får hjelp til å sortere alle tankene og bekymringene, og det settes inn tiltak slik at problemene oppleves mindre og hverdagen blir litt lysere. Arbeiderpartiet mener at dette er et av de viktigste prioriteringer et samfunn kan gjøre.

Små mennesker som har det vondt, blir voksne mennesker med utfordringer senere i livet. Altså må vi hjelpe de små menneskene før de blir voksne, slik at de opplever at det finnes løsninger på det som er vanskelig. Og når du som liten opplever at det finnes løsninger, har du et repertoar som hjelper deg til å finne løsninger som voksen også. Ved å fjerne familiesenteret som virksomhet, vil det forebyggende tilbudet kunne bli fragmentert, ukoordinert og tilfeldig. Som samfunn vil vi da tape så mye mer enn de 2 millionene som posisjonen sparte i budsjettet for 2016. Det er en forskjell på hvem som styrer bygda, men Arbeiderpartiet skal kjempe for det forebyggende arbeidet.

Laila Durrani

Kommunestyrerepresentant for Arbeiderpartiet i Sørum