Leserinnlegg i Indre fra Sten Magne Berglund

Leserinnlegg i Indre fredag 08.09.2017 fra Sten Magne Berglund - kommunereform

Sørum må bestemme selv

kommunereform

Det skulle bare mangle at folk i Sørum ikke skulle få si sin mening om tvangssammenslåingen med Skedsmo og Fet. I valgkampen har jeg møtt mange på stand og husbesøk som er fornøyde med at vi skal få si vår mening, slik som folk i Skedsmo og Fet har fått gjort tidligere. Men mange er bekymret for at deres mening ikke vil bety noe. Flertallet i kommunestyret i Sørum har lovet å respektere en folkeavstemming. De borgerlige partiene har sagt de ikke vil endre mening, selv om det blir et nei-flertall. De om det. I Arbeiderpartiet mener vi at det er en selvfølge å lytte til råd, når man har bedt om det. Selv har jeg tenkt til å stemme nei. Når prosessen har vært så dårlig som den har vært, bør man ikke tvinge kommunene, men vente til de tar opp saken igjen selv. Våre nabokommuner sa nei i folkeavstemming. Skedsmo avsluttet sågar forhandlingene med Sørum, fordi de ikke ønsket en sammenslåing. Fra tidlig av sa de også at de var mer interessert i å slå seg sammen med Rælingen og Lørenskog, enn Fet og Skedsmo.

For det er en vilje til å diskutere kommunesammenslåing. Opprinnelig var det mange som ønsket at vi skulle snakke med Fet om en sammenslåing. Både Fet og Sørum hadde ønske om å ha slike samtaler, og det er vanskelig å skjønne hvorfor det havarerte. Men vår ordfører har aldri vært positiv til en slik løsning. Hun og Høyre synes at en stor-kommune med 80.000 innbyggere blir for liten, og vil derfor fortsette å jobbe for at hele Nedre Romerike havner i en storkommune. Det er mye som er bra i Sørum. Vi har mange flotte skoler og andre kommunale bygg som er i god stand. Selv om vi har gjeld, har vi ikke det vedlikeholdsetterslepet som våre nabokommuner har. Vi bruker i snitt mer på kultur og frivillighet enn våre naboer, har billigere SFO og legevakt som trolig er noe av det første som legges ned om vi blir tvangssammenslått. Og det er lite fristende å tenke på at vi skal igjennom to kommunesammenslåinger, dersom høyresiden får det som de vil.

I sluttspurten av valgkampen opplever vi rene dommedagsvarsler om det skulle bli nei. Det er ingen grunn til å bite på. Vi skal klare å samarbeide godt med våre naboer, selv om vi ikke slår oss sammen. Og vi skal klare å gi våre innbyggere gode tjenester. Godt valg! La din stemme bli hørt!

Sten Magne Berglund, kommunestyremedlem Sørum AP