Regjeringen "sparker" lærere i Sørum

Blir statsbudsjettet vedtatt som det er, mister Sørum kommune tilskudd til sju lærere på Bingsfoss ungdomsskole og ungdomstrinnet på Frogner.

original_1478638923_5361142

Det har fått Arbeiderpartiet til å reagere. Under den rødgrønne regjeringen ble det innført en ny tilskuddsordning til kommuner som hadde lav lærertetthet og lå under landsgjennomsnittet på karakterer. 

I Sørum har man fått tilskudd til sju ekstra lærere de siste årene, fire på Bingsfoss ungdomsskole, og tre på Frogner.  Fra skoleåret 2017/2018 kan dette tilskuddet forsvinne om regjeringen får viljen sin.

—Det er hårreisende at regjeringa fjerner tilskuddet til denne støtteordningen, før den er ferdig evaluert. De ekstra lærerressursene har kommet godt med. Fra skoleåret 2011/2012 og fram til nå har karaktersnittet ved våre ungdomsskoler hatt en formidabel utvikling. Tidligere har vi ligget godt under både lands- og fylkessnittet. Nå er vi over landssnittet og begynner å ta igjen andre kommuner i fylket. Det tyder på at gode lærere har bidratt til dette. Jeg er kjemperedd for at skolene igjen skal sakke akterut dersom forslaget går gjennom, sier Sten Magne Berglund, kommunestyrerepresentant for Sørum Arbeiderparti. 


Regarerer på budsjettlekkasje

Ondag har Arbeiderpartiet fremmet forslag til kommunestyret om en uttalelse fra Sørum kommune til regjeringen, der man ber om at de snur og beholder tilskuddsordningen til den er ferdig evaulert.  Berglund håper på full oppslutning fra de andre partiene. 

Han reagerer også på at før statsbudsjettet ble lagt fram, presenterte FrP en budsjettlekasje i Indre Akershus Blad om at Sørum skulle få noe tilskudd til lærere på barnetrinnet.

—Det er selvsagt bra, men det er å lure folk når ikke samtidig informerer at Sørum mister tilskuddet til sju lærere på ungdomstrinnet. Da hjelper det ikke med noen få ekstra lærere i barneskolen, når de sender regninga til kommunene sier Berglund. 


Styrke skolen i Sørum 

Sørum Arbeiderparti frykter for den økonomiske situasjonen i Sørumskolen i tiden framover, da mange skoler sliter med underskudd på sine budsjetter. 

– Vi har allerede uttrykt bekymring for at flere skoler går i underskudd. Nå blir det verre.  Regjeringens nye inntektssystem slår dårlig ut for Sørum, og vi straffes for at vi ikke har slått som sammen med andre kommuner. Til tross for at vi har en av de høyeste befolkningsvekstene, har vi en lavere vekst i tilskudd fra staten enn andre kommuner. I tillegg får vi nå en ekstrabelastning ved at tilskuddsordninger som denne forsvinner, sier Berglund.

Onsdag kan du se debatten om dette forslaget direkte i kommunestyret på Sørum kommunes hjemmeside.

Bildet: Faksimile fra Indre Akershus Blad 21. oktober 2016