Sørum sier nei til tvang

Leserinnlegg i RB 28.01.2017

Sten Magne Berglund
Det virker som regjeringen har fått panikk.Etter snart fire års arbeid med kommunereform, har en kun lykkes å redusere antall kommuner med ca. 50. I all hast skal Stortinget behandle saken i vinter, og regjeringen varsler bruk av tvang i det som skulle være en frivillig reform.

Sørum kommune er av de kommunene som står i fare for å bli tvangssammenslått, trass i at prosessen med våre gode naboer Skedsmo og Fet endte med at man ikke ønsket en sammenslåing.

Ordfører Marianne Grimstad Hansen, sa før jul til RB at hun synes tanken om tvang er både interessant og spennende. Det er noe ganske annet enn ordføreren og kommunestyret vedtok enstemmig i fjor. Sørum er ikke imot å ta opp prosessen igjen senere. Men det kan kun skje gjennom en grundig og demokratisk involvering av innbyggerne.

Flere kommuner på Romerike avsluttet sammenslåingsprosessen tidlig, og konkluderte med at det ikke var aktuelt. Ingen av dem ser ut til å bli foreslått tvangssammenslått. Da kan det ikke være for mye forlangt at regjeringen respekterer et enstemmig kommunestyrevedtak i en kommune som gjorde jobben, og konkluderte med å avslutte prosessen og fortsette som egen kommune.

Dette innlegget stod på trykk i Romerikes Blad 28.01.2017

Sten Magne Berglund
Kommunestyremedlem
Sørum (Ap)