Valgkampaktiviteter i Sørum

Her er en oversikt over de aktivitetene som Sørum arbeiderparti har planlagt før høstens stortingsvalg.