Vingling og løgn om rettigheter fra Erna, er uverdig

Om abortloven

Kommunestyrerepresentant for Sørum Arbeiderparti, styremedlem i Lillestrøm Arbeiderparti.

Vi politikere har et ansvar for å snakke sant og å finne gode løsninger som folket kan leve med. Den siste uken har vi likevel sett at Erna og flere i Høyre forsøker å føre folket bak lyset. Høyre har lokket KrF over på blå side ved å love endringer i abortloven. Det er ikke noe nytt at mange i KrF vil svekke abortretten. Mer oppsiktsvekkende og skuffende er det at Erna åpner for å gjøre innskrenkninger av mine rettigheter.

Samtidig som Erna sier at loven ikke skal bety noen praktiske endringer og kun skal bli mindre diskriminerende for de med Downs-syndrom, foreslår de en ny lovtekst hvor de erstatter «alvorlig sykdom» med «ikke levedyktig». Dersom Erna virkelig mener at det ikke skal bli noen praktiske endringer sier hun indirekte at fostre med for eksempel Downs-syndrom ikke er levedyktige. Er ikke det mer diskriminerende? Dersom det ikke er det hun mener, så må kvinner møte i nemndene og brette ut om hvorfor de ikke ønsker et barn med downs-syndrom. Det er en endring med praktiske konsekvenser. I så fall lyver statsministeren.

KrFs nestleder Kjell Ingolf Ropstad sa til NRK at hans mål med dette er at flere kvinner skal få «nei» i abortnemndene. Hvis Erna har lovet ham dette, lyver hun til folket. Hvis hun ikke har sagt det, har hun definitivt fått KrF til å tro det. De har høye forhåpninger og latt seg lokke over på blå side. Selv om Arbeiderpartiet aldri vil gå med på svekkelser i Abortloven, kunne KrF fått mange gjennomslag for god familiepolitikk med oss, det var det mange i partiet som forsto.

Likevel valgte et knapt flertall i KrF bort sin egen partileder for å bryte valgløftet om ikke å gå i regjering med FrP. Kanskje var det Ernas abortutspill som avgjorde utfallet.

Debatten handler ikke om Downs-syndrom, derfor er det feil å kalle det «Downs-paragrafen». Begrepet først dukket opp i mediene i oktober 2018 og det startet hos Høyres egne folk. Under 2 prosent av alle aborter som utføres er på grunn av Downs-syndrom. 80 prosent av aborter som utføres under Abortlovens §2c utføres på grunn av andre årsaker. Dersom hensikten er å styrke barnas rettigheter, er det bedre å fokusere på ordninger som ivaretar livskvaliteten til dem som lever med medfødte vanskeligheter. Her kunne Ap og KrF fått til mye sammen.

Dagens regjering har satt en tidsfrist for pleiepenger til foreldre med alvorlig langtidssyke barn – hvis barnet ikke er friskt innen 1.300 dager er foreldrene nødt til velge mellom inntektsbringende arbeid eller å ta vare på barnet sitt. Det er uforsvarlig å svekke pleiepengeordningen og så tvinge flere til å føde barn med store behov for oppfølging. For dem som oppdager at den lille i magen kan ha alvorlige komplikasjoner er det allerede vanskelig. Og den blå regjeringa gjør det vanskeligere for disse å velge å sette fosteret til verden. Selv om kjærligheten til barnet aldri betviles, så har flere innlegg i den offentlige debatten de siste dagene vist oss at det er krevende å ha barn med mange utfordringer. Mange av foreldrene til disse barna sier det er et valg kvinner og deres familier selv må ta.

Erna og jeg er politikere begge to. Vi har riktignok hver vår politiske farge, hun er statsminister for hele Norge og jeg er kommunestyremedlem i Sørum, men vi har begge ansvar for å snakke sant. I politikken kan man ikke gjøre alle til lags. Nå må Erna slutte å gi KrF forhåpninger samtidig som hun sier at ingen endringer i praksis skal gjennomføres. Eller så må hun si at hun er for å svekke kvinners rett til å bestemme over egen kropp.

Da Erna og Siv inntok regjeringskontorene i 2013 varslet mange av oss i Arbeiderpartiet at den blåblå regjeringa kom til å svekke likestillingen. De svarte med at det var svartmaling av deres politikk - vi hadde ikke noe å bekymre oss for! For andre gang på fem år forsøker den blåblå regjeringa å svekke abortloven. Loven som har gjort familieplanlegging til en realitet og bidratt til å gjøre Norge til et av verdens mest likestilte velferdssamfunn. Likestillingsministeren vil ikke engang kommentere saken. Vi hadde rett i 2013, vi kjempet mot reservasjonsretten i 2014 og vi kjemper nok en gang i 2018.

Runa Kristine Fiske

Kommunestyremedlem for AP i Sørum, og medlem av styret i Lillestrøm Arbeiderparti