Voksenopplæring på anbud?

Politikken i Sørum preges av en markedsstyrt retning. De som bestemmer har tro på private profitører. Sennerud barnehage legges ut til salg, og nå kan voksenopplæringen bli lagt ut på anbud. Det underlige for oss i saken om voksenopplæringen er at det handler om lokaler.

original_1478642880_7734516

Sørum har ikke rom i herberget for voksenopplæringen og da er innstillingen fra rådmannen at kommunen skal utrede muligheter og konsekvenser ved å benytte seg av privat aktør for tjenesten. Med andre ord, det er ikke plass til tjenesten og da kan noen andre enn kommunen ta seg av den jobben voksenopplæringen gjør i dag.

Blir det nå slik fremover at når kommunen mangler lokaler til tjenester, så vil posisjonen foreslå at tjenesten legges ut på anbud? Dette er gammel høyrepolitikk. Men da denne saken var oppe i utdanningsutvalget var det en samlet posisjon med Høyre, Venstre, Frp og Senterpartiet som gikk inn for at private aktører bør utredes når kommunen mangler rom. (KrF sitter ikke i utdanningsutvalget). I stedet for økonomiske eller kvalitetmessige argumenter, benyttes mangel på lokaler som argumentasjon for å legge tjenester til innbyggerne ut på anbud.

Voksenopplæringen har en grunnleggende funksjon for opplæring og integrering i nærmiljøet. Skal en slik tjeneste legges ut på anbud, bør det handle om kvaliteten på tjenesten, ikke mangel på rom. Voksenopplæringen i Sørum har et godt rykte og fornøyde elever og ansatte. Så hvorfor skal noe som virker bra vurderes utført av private aktører? Det virker spontant og lite gjennomtenkt å benytte mangel på lokaler som grunn for å legge tjenester ut på anbud.

Vi ønsker politikere som ser sammenhenger og som ikke tyr til kjappe konklusjoner på bakgrunn av mangelfull argumentasjon. Dette handler om ideologi, og her kommer forskjellen på de som bestemmer over Sørum i dag og Arbeiderpartiet tydelig frem. Vi i Arbeiderpartiet er stolte av kommunen vår, tjenestene som utøves og den jobben hver enkelt medarbeider i Sørum kommune gjør hver eneste dag.

Vårt ønske er at vi skal ta vare på det gode i Sørum, og da må vi fortelle om alt som er bra i kommunen. Voksenopplæringen er en av mange tjenester som gjør en kjempejobb, noe som betyr at de bør få rom i herberget og ikke vurderes ut på anbud.

Laila Durrani og Frithjof Laupsa,
representanter for Sørum AP i utdanningsutvalget og kommunestyret

Innlegget stod på trykk i Indre Akershus Blad 20. april 2016