Politikken

original_1478643923_3586588

Program for Sørum Arbeiderparti 2015-2019

Sørum skal ha gode og trygge nærmiljøer. Innbyggerne skal lyttes til. Våre barnehager og skoler skal gi barna en god start på livet. Vi vil derfor innføre en regne, skrive og lesegaranti for alle barn. Arbeid til alle er jobb nummer 1 for Arbeiderpartiet. Vi skal skape flere arbeidsplasser og gjøre kommunen attraktiv for nye bedrifter. De eldre i Sørum skal få en trygg og aktiv alderdom. Vi vil opprettholde legevakten på Sørumsand og garanterer at trygghetsalarmen skal være gratis.

Mona Granbakken Mangen, Ordførerkandidat

Vedlegg 1