Representant

Hallgeir J. Elstad

Hallgeir er fødd i 1964 i Vestvågøy, Lofoten og bor i Frogner i Sørum. Han er utdanna teolog, ordinert til prest, er professor i kyrkjehistorie ved Universitetet i Oslo og medlem av Norsk Tjenestemannslag (NTL).

Hallgeir J. Elstad

Hallgeir er oppteken av
gjenreise ein sosial bustadpolitikk for unge som skal inn på bustadmarknaden.  Elles er utdannings- og kulturpolitikk eit viktig interessefelt.

Spør ham gjerne om religions- og livssynspolitikk.

Han ser helst på nyheitssendingar og krimseriar til avkopling. Høyrer gjerne klassisk musikk - og er allment oppteken av kunst og kultur.